Welkom op onze website

WerkvoorHeerlen werkbedrijf en leerbedrijf in één

WerkvoorHeerlen is een leerwerkbedrijf dat leerwerkplekken biedt aan zo veel mogelijk mensen uit de doelgroep van de Participatiewet, om zo hun werknemersvaardigheden te versterken en perspectief te bieden op een arbeidsplek bij een reguliere werkgever. Een 160 WSW’ers vormen de vaste kern van WerkvoorHeerlen, waarmee de kwaliteit van dienstverlening ten aanzien van gemeentelijke opdrachten gewaarborgd is.