Mensontwikkeling

WerkvoorHeerlen is een werkbedrijf èn een leerbedrijf in één.

WerkvoorHeerlen biedt, naast werkplekken voor 160 WSW-ers, ook passend werk voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet, waarbij maximaal invulling wordt gegeven aan leren en ontwikkelen in de praktijk. Middels het werken in het groen en methodisch coachen worden medewerkers (uit de Participatiewet) ontwikkeld tot zij uitgeplaatst kunnen worden naar de reguliere arbeidsmarkt.

Deze wijze van leren sluit het beste aan bij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ontwikkelen en presteren versterken elkaar.