Visie

Met de komst van de Participatiewet is de WSW opgehouden te bestaan, de WSW-populatie bouwt daarom gedurende een periode van ongeveer 40 jaar af naar nul. De instroom in de WWB zal naar verwachting toenemen, omdat de regeling WSW weliswaar verdwijnt, maar de mens daarachter niet. Dat wordt nog versterkt door de versobering van de Wajong. De gemeenten krijgen daardoor te maken met een toename van mensen in de uitkering

(30%-80% arbeidsgeschikt).

 

Het uitgangspunt is dat het mogelijk is om mensen uit de uitkering te ontwikkelen vanuit een reguliere baan in het groenonderhoud. Door deze combinatie ontstaat het leer- en werkbedrijf WerkvoorHeerlen.